Akademia Liderów Rodziny

 

Akademia Liderów Rodziny – bezpłatne zajęcia dla rodziców i opiekunów

Fundacja Przystań z Nami przy współpracy z Urzędem Miasta Zduńska Wola realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Akademia Liderów Rodziny”.

Akademia Liderów Rodziny to cykl szkoleń (wykładów i warsztatów) skierowanych do:

 • rodziców,
 • rodziców samotnie wychowujących dzieci,
 • rodziców w konflikcie,
 • rodziców z rodzin dysfunkcyjnych,
 • rodziców korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli,
 • rodziców w separacji,
 • rodziców skierowanych przez sąd oraz Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny,
 • rodziców i opiekunów dzieci z problemami wychowawczymi z terenu miasta Zduńska Wola oraz członków ich rodzin.

Opis zadania:

 1. prowadzenie szkoleń, wykładów i warsztatów;
 2. podniesienie świadomości społecznej dotyczącej dysfunkcji w rodzinie oraz funkcjonowania dzieci w rodzinie;
 3. zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów osobistych, rozwiązywania problemów rodzinnych, świadomego wychowania oraz wiedzy o konsekwencjach zaburzeń;
 4. wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu sposobów funkcjonowania dzieci w rodzinie, racjonalnego i zdrowego trybu życia w tym żywienia dzieci, źródeł skutecznej pomocy, konsekwencji prawnych i odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz odpowiedzialności rodziców za wykroczenia dzieci;
 5. wyposażenie uczestników w widzę dotyczącą standardów żywieniowych;
 6. podniesienie świadomości w zakresie zaburzeń dietozależnych oraz zaburzeń psychologicznych w żywieniu rodziny;
 7. zwiększenie umiejętności racjonalnego, zdrowego i konstruktywnego trybu życia nieletnich oraz ich rodzin;
 8. poszerzenie wiedzy uczestników na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz odpowiedzialności prawnej rodzica za dziecko;
 9. rozwinięcie kompetencji oraz umiejętności w zakresie diagnozowania, analizowania i właściwego reagowania w sytuacjach wykraczających poza normy prawne
 10. wykształcenie umiejętności w zakresie pracy z młodzieżą w środowisku domowym, szkolnym, i poza szkolnym w kontekście ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz innych regulacji prawnych
 11. zbudowanie umiejętności tworzenia pozytywnych relacji interpersonalnych opartych na skutecznej komunikacji

Dla każdej grupy przewidziane są 4 moduły szkoleniowe:

MODUŁ 1:

 1. System rodziny a funkcjonowanie w nich dzieci.
 2. Relacje interpersonalne pomiędzy rodzicami a dziećmi.
 3. Sposoby działania rodziców na rzecz wspierania własnych dzieci.
 4. Adolescencja, co to takiego i dlaczego jest tak ważnym okresem w rozwoju dzieci/młodzieży.
 5. Gry dydaktyczne, rozwijające umiejętności interpersonalne i intrapsychiczne rodziców służące do wdrożenia teorii w praktyce, w pracy z własnymi dziećmi.

MODUŁ 2:

 1. Dietetyka i rola żywienia w życiu człowieka.
 2. Kaloria i zapotrzebowanie energetyczne człowieka.
 3. Nawyki, przekonania, choroby i zaburzenia o podłożu psychicznym.
 4. Zasady racjonalnego odżywienia.
 5. Analiza żywienia rodziny, test, rozwinięcie umiejętności i kompetencji oraz odpowiedniego stylu żywieniowego rodziny.

MODUŁ 3:

 1. Przepisy prawne, nazewnictwo, analiza najważniejszych zapisów, aspekty wychowawcze.
 2. Zakres odpowiedzialności rodzica za dziecko w praktyce.
 3. Specyfika zapisów prawnych w kontekście projektowania pracy z młodzieżą.
 4. Analiza przypadków, rozwijanie umiejętności i kompetencji oraz właściwego reagowania w sytuacjach wykraczających poza normy prawne z udziałem nieletnich.

MODUŁ 4:

 1. Rola rodziców w szkole.
 2. Pozytywne relacje rodzic – szkoła.
 3. Metody skutecznego porozumiewania się dla dobra dzieci, rodziców oraz wychowawców.
 4. Instytucje działające na rzecz wsparcia rodziny.

Czas każdego modułu – 6h lekcyjnych. Termin realizacji – rok 2020.

Specjaliści prowadzący zajęcia:

 • Lidia Jaroch – psychoterapeuta w akredytacji PARPA, certyfikowany terapeuta IAS, magister pedagogiki, edukator dorosłych, doradca zawodowy, trener rozwoju osobowości.
 • Kamil Królikowski – dyplomowany instruktor sportu i kettlebell, trener crossfit, doradca dietetyczny, psychodietetyk, dietetyk kliniczny, instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, trener rozwoju osobowości.
 • Sławomir Adamczewski – psychoterapeuta w akredytacji PARPA, magister pedagogiki, Podinspektor Policji w stanie spoczynku.
 • Joanna Stawska – pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny.
 • Emilia Szaflik – psycholog, pedagog rozwoju rodziny i edukacji.

Zapisy i informacje:
Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu 
+48 605 604 777

Skomentuj

Newsletter