Etyka

Mając wpływ na życie drugiego człowieka zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy przestrzegać tajemnicy zawodowej, działać w oparciu o swoją najlepszą wiedzę, zachować standardy moralne, przestrzegać ogólnie przyjętych uniwersalnych zasad etyki, jednocześnie w szczególny sposób dbać o godność użytkownika uznając ją za najwyższą wartość. Wykonywanie działań obliguje nas do etycznych, jak również zgodnych z przepisami prawa postępowań.

W trakcie wszelkich działań pedagoga, psychologa, terapeuty, coacha, innych specjalistów, podstawowym zadaniem jest udzielanie wsparcia zainteresowanemu we wszystkich stadiach powstawania problemów oraz w podejmowaniu działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych.

Newsletter