Nasza działalność

„Jakkolwiek czarno wydaje Ci się pomalowany świat,
droga do szczęścia jest otwarta również i dla Ciebie”.

Platforma ta powstała, aby pomóc Ci uzyskać wewnętrzną harmonię.

Nasze propozycje skierowane są głównie do osób, które z różnych przyczyn nie wybierają bezpośredniego kontaktu z psychologami, terapeutami czy innymi specjalistami. Ułatwiamy również uczestnictwo w grupach wsparcia i samopomocowych.

Naszą ofertę kierujemy także do osób, które preferują kontakt online i w zaciszu domowym pragną rozwiązywać swoje problemy i dylematy.

Pragniemy pokazać, że syndrom DDA/DDD, powstały na bazie doznanych w dzieciństwie krzywd i niepowodzeń, nie jest stygmatem na całe życie i że mimo niego można świadomie wziąć odpowiedzialność za swoje dorosłe życie i naprawdę żyć jego pełnią.

Mamy świadomość, że droga do dorosłości wiedzie przez zaprzyjaźnienie się ze swoim „wewnętrznym dzieckiem” i pozwolenie mu na odreagowanie przeszłości i bezpieczne budowanie teraźniejszości i przyszłości.

Niezależnie od kłód rzucanych Ci przez życie pod nogi, wierzymy, że możliwe jest i osiągalne, uleczenie hamujących rozwój wewnętrznych zranień, odnalezienie prawdziwego siebie i życie pełnią życia. Pomocne w tym może być oferowane wsparcie ze strony fachowców oraz osób dzielących podobne doświadczenia.

Na platformie znajdziecie między innymi:

• Artykuły dotyczące życia osób z syndromem dorosłego dziecka alkoholika, opisujące różne formy terapii i sposoby zdrowienia z emocjonalnych urazów.
• Informacje o programach pracy i współpracy z psychologiem, terapeutą, life coachem, edukatorem – doradcą dorosłych.
• Specyfikę pracy w grupach wsparcia i pomocowych.
• Autentyczne historie – pisane w formie blogów – z życia i zdrowienia osób z syndromem min. AA, DDA, DDD.
• Forum dyskusyjne, na którym można będzie spotkać się i wymienić doświadczenia z innymi osobami z rodzin alkoholowych oraz inaczej dysfunkcyjnych. Sklep, w którym będziesz mógł zaopatrzyć się w fachową literaturę, która pogłębi Twoją wiedzę psychologiczną.

Wszystkim zalogowanym gwarantujemy pełną anonimowość i bezpieczeństwo poprzez:

• Blokadę oglądania, publikowania, umieszczania na forum postów dla niezalogowanych uczestników.
• Lista członków grup terapeutycznych, grup pomocowych, nie jest widoczna dla osób postronnych tzn. takich którzy nie uczestniczą w zajęciach danej grupy.
• Osoby uczestniczące w terapii, coachingu, innych formach indywidualnego wsparcia mają zagwarantowaną pełną anonimowość.
• Udostępniane posty na forum, na życzenie piszącego mogą być publikowane anonimowo jeśli ich treść mieści się w granicach wartości etycznych.
• Wszystkie treści zamieszczane na forum, które nie będą zachowywały uniwersalnych zasad etyki, będą natychmiast usuwane.
• Publikowane na forum posty nie zostaną udostępniane w innych miejscach niż na Platformie przystanznami.pl

Etyka

Mając wpływ na życie drugiego człowieka zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy przestrzegać tajemnicy zawodowej, działać w oparciu o swoją najlepszą wiedzę, zachować standardy moralne, przestrzegać ogólnie przyjętych uniwersalnych zasad etyki, jednocześnie w szczególny sposób dbać o godność użytkownika uznając ją za najwyższą wartość. Wykonywanie działań obliguje nas do etycznych, jak również zgodnych z przepisami prawa postępowań.

W trakcie wszelkich działań pedagoga, psychologa, terapeuty, coacha, innych specjalistów, podstawowym zadaniem jest udzielanie wsparcia zainteresowanemu we wszystkich stadiach powstawania problemów oraz w podejmowaniu działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych.

Newsletter