O fundacji

znami

MISJA

NASZĄ MISJĄ JEST WSPARCIE I POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA.

Głównym naszym zadaniem jest udostępnienie wszystkim chętnym i potrzebującym  szerokiego dostępu do usług społecznych, dlatego będziemy na bieżąco podnosić jakość naszych usług by  wypełniać wszystkie braki w pomocy niesionej przez inne instytucje będziemy min. zatrudniać najlepszych specjalistów czy świadczyć pomoc w sposób bardziej nowoczesny ( skype, telefon inne komunikatory )  i przystępny dla wszystkich czy to z dużych miast czy małych miejscowości.

Jesteśmy instytucją  zaufania publicznego, dlatego pomoc jaka świadczymy jest na  najwyższym poziomie i wyróżnia się etycznymi działaniami, uczciwością, szacunkiem, odpowiedzialnością oraz profesjonalizmem i innowacyjnym podejściem do każdej osoby, która obejmujemy naszym działaniem.

Fundacja oparta jest na etyce w działaniach i  międzynarodowych standardach szanujących prawa człowieka.

Działamy jawne i procedury opisywane są w jak najbardziej prosty sposób by tym samym trafić do największej grupy ludzi  i pomóc wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują.

W każdym obszarze naszych działań będziemy uwzględniać potrzeby wszystkich zainteresowanych wsparciem merytorycznym, pracowników, wolontariuszy, środowisk społecznych, pracować w sposób odpowiedzialny i etyczny.

CELE 

Naszym głównym celem jest pomoc umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.

 1. wspieranie edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 2. prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin ubogich; chorych, niepełnosprawnych (z niepełnosprawnością nabytą i wrodzoną), mających trudności natury psychologicznej, dydaktycznej i wychowawczej, wybitnie uzdolnionych, pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną oraz wszystkich innych potrzebujących pomocy osób trzecich, poprzez tworzenie im w ten sposób warunków wyrównujących ich szanse rozwojowe, edukacyjne i psychospołeczne
 3. działalność humanitarna i charytatywna,
 4. promocja, organizacja oraz prowadzenie wolontariatu,
 5. organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu zawodowym nauczycieli, pedagogów, psychoterapeutów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, lekarzy oraz wszystkich pracujących na rzecz rodziny, dzieci i ich środowiska wychowawczo-rozwojowego
 6. integracja osób niedostosowanych społecznie do reszty społeczeństwa, propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 7. upowszechnianie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 8. wspieranie obywateli polskich i osób polskiego pochodzenia, mieszkających za granicą RP poprzez udzielanie bezpośredniego wsparcia w rozwiązywaniu problemów natury psychologiczno-społecznej
 9. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości,
 10. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 11. propagowanie i prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży i dorosłych, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz integracji europejskiej wspieranie edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

WŁADZE FUNDACJI

KAMIL KRÓLIKOWSKI – Prezes Fundacji

Przedsiębiorca -„człowiek orkiestra” podejmujący wyzwania służące wspieraniu i rozwoju wszystkich tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Działa w oparciu o zasadę „chcieć to móc”.

LIDIA JAROCH – Wiceprezes Fundacji

Pedagog, edukator dorosłych, doradca zawodowy, coach-live. Z charyzmą i determinacją stara się kreować lepszą rzeczywistość, dla wszystkich którzy sami nie mogą „wyjść na prostą”. Bardzo silnie odczuwa potrzebę pomagania innym i realizowania się na polu działań spolecznych, często wykazuje zapędy do pracoholizmu i perfekcjonizmu.

Uwielbia wyzwania i to fantastyczne uczucie gdy uda jej się osiągnąć więcej niż sama zakładała lub zakładali inni. Prywatnie dumna mama i zona, która z największa przyjemnościa pod swoje skrzydła zagarnęła by wszystkie dzieci i psy z całego swiata.

Rada Fundacji:

 1. Daria Szubska
 2. Halina Raczkowska
 3. Tomasz Jaroch

 

Sposoby działań w fundacji:

 1. Poradnictwo psychologiczne ma na celu pomoc i zrozumienie problemów z jakimi na co dzien borykają się osoby i zaplanowaniu sposobów do poradzenia sobie z nim.
 1. Interwencja kryzysowa skierowana jest do osób, które przeżyły lub przeżywają trudne lub traumatyczne doświadczenie i potrzebują szybkiej i krótkotrwałej pomocy psychologicznej, coachingowej, pedagogicznej, innej.
 1. Indywidualna terapia psychologiczna polecana jest osobom, które np.:
 • mają problemy emocjonalne (min. trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, apatią, bezradnością, lękiem)
 • problemy z codziennym zachowaniem ( jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi, itp.)
 • zachowaniami autodestrukcyjnymi (min. okaleczaniem się)
 • problemami w postrzeganiu siebie (min. niska samoocena)
 • zmagają się się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą
 1. Grupa terapeutyczna zalecana jest osobom, które:
 • cierpią z powodu trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami lub/i dorosłymi
 • chciałyby poczuć się pewniej w kontaktach z innymi
 • są niepewne siebie i chciałaby wzmocnić swoją samoocenę
 • cierpią z powodu trudności z wyrażaniem swoich potrzeb i emocji lub kontrolowaniem ich
 • potrzebują konstruktywnych sposobów na radzenie sobie z problemami
 1. Grupa socjoterapeutyczna zalecana jest osobom, które chcą zdobyć wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie:
 • poprawy komunikacji
 • współpracy z innymi
 • wyrażania własnego zdania, odmawiania w asertywny sposób
 • radzenia sobie z napięciem i stresem
 • rozpoznawania stanów emocjonalnych
 1. Grupa wsparcia zalecana jest osobom, które doznają bezradności w związku z sytuacją rodzinną, szkolną lub z własnym zdrowiem. Cechą charakterystyczną grupy wsparcia jest to, że tworzą ją osoby połączone wspólnymi problemami i chęcią poradzenia sobie z nimi (np. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, młodzież rozpoczynająca nową szkołę lub studia, osoby cierpiące z powodu zaburzeń odżywiania. W naszym przypadku wszystkie gr wsparcia nadzoruje specjalista (psycholog, pedagog, coach-live, inni ) uczestnictwo we wszystkich grupach wsparcia jest bezpłatne.
 1. Poradnictwo dla rodziców/opiekunów jest formą pomocy w przypadku, gdy młody człowiek nie wyraża zgody na konsultację z psychologiem. Zalecane, gdy rodzice chcą skutecznie zaangażować się w udzielenie pomocy dziecku.
 1. Warsztaty dla rodziców: w ich trakcie rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z wychowaniem.

Warsztaty dla rodziców prowadzone są w formie stacjonarnej jak i poprzez Skype

O rodzaju pomocy psychologicznej/pedagogicznej/coachingowej decyduje dany specjalista, po rozmowie z  zainteresowanym;  w przypadku osób niepełnoletnich – także z jego rodzicami/opiekunami prawnymi).

Poradnictwo dla rodziców/opiekunów jest również formą pomocy w przypadku, gdy młodzi ludzie nie wyrażają zgody na konsultację ze specjalistą. Zalecamy głównie wtedy, gdy rodzice/opiekunowie prawni chcą skutecznie zaangażować się w udzielenie pomocy dziecku.

Nasza działalność

„Jakkolwiek czarno wydaje Ci się pomalowany świat,
droga do szczęścia jest otwarta również i dla Ciebie”.

Platforma ta powstała, aby pomóc Ci uzyskać wewnętrzną harmonię.

Nasze propozycje skierowane są głównie do osób, które z różnych przyczyn nie wybierają bezpośredniego kontaktu z psychologami, terapeutami czy innymi specjalistami. Ułatwiamy również uczestnictwo w grupach wsparcia i samopomocowych.

Naszą ofertę kierujemy także do osób, które preferują kontakt online i w zaciszu domowym pragną rozwiązywać swoje problemy i dylematy.

Pragniemy pokazać, że syndrom DDA/DDD, powstały na bazie doznanych w dzieciństwie krzywd i niepowodzeń, nie jest stygmatem na całe życie i że mimo niego można świadomie wziąć odpowiedzialność za swoje dorosłe życie i naprawdę żyć jego pełnią.

Mamy świadomość, że droga do dorosłości wiedzie przez zaprzyjaźnienie się ze swoim „wewnętrznym dzieckiem” i pozwolenie mu na odreagowanie przeszłości i bezpieczne budowanie teraźniejszości i przyszłości.

Niezależnie od kłód rzucanych Ci przez życie pod nogi, wierzymy, że możliwe jest i osiągalne, uleczenie hamujących rozwój wewnętrznych zranień, odnalezienie prawdziwego siebie i życie pełnią życia. Pomocne w tym może być oferowane wsparcie ze strony fachowców oraz osób dzielących podobne doświadczenia.

Na platformie znajdziecie między innymi:

• Artykuły dotyczące życia osób z syndromem dorosłego dziecka alkoholika, opisujące różne formy terapii i sposoby zdrowienia z emocjonalnych urazów.
• Informacje o programach pracy i współpracy z psychologiem, terapeutą, life coachem, edukatorem – doradcą dorosłych.
• Specyfikę pracy w grupach wsparcia i pomocowych.
• Autentyczne historie – pisane w formie blogów – z życia i zdrowienia osób z syndromem min. AA, DDA, DDD.
• Forum dyskusyjne, na którym można będzie spotkać się i wymienić doświadczenia z innymi osobami z rodzin alkoholowych oraz inaczej dysfunkcyjnych. Sklep, w którym będziesz mógł zaopatrzyć się w fachową literaturę, która pogłębi Twoją wiedzę psychologiczną.

Wszystkim zalogowanym gwarantujemy pełną anonimowość i bezpieczeństwo poprzez:

• Blokadę oglądania, publikowania, umieszczania na forum postów dla niezalogowanych uczestników.
• Lista członków grup terapeutycznych, grup pomocowych, nie jest widoczna dla osób postronnych tzn. takich którzy nie uczestniczą w zajęciach danej grupy.
• Osoby uczestniczące w terapii, coachingu, innych formach indywidualnego wsparcia mają zagwarantowaną pełną anonimowość.
• Udostępniane posty na forum, na życzenie piszącego mogą być publikowane anonimowo jeśli ich treść mieści się w granicach wartości etycznych.
• Wszystkie treści zamieszczane na forum, które nie będą zachowywały uniwersalnych zasad etyki, będą natychmiast usuwane.
• Publikowane na forum posty nie zostaną udostępniane w innych miejscach niż na Platformie przystanznami.pl

Etyka

Mając wpływ na życie drugiego człowieka zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy przestrzegać tajemnicy zawodowej, działać w oparciu o swoją najlepszą wiedzę, zachować standardy moralne, przestrzegać ogólnie przyjętych uniwersalnych zasad etyki, jednocześnie w szczególny sposób dbać o godność użytkownika uznając ją za najwyższą wartość. Wykonywanie działań obliguje nas do etycznych, jak również zgodnych z przepisami prawa postępowań.

W trakcie wszelkich działań pedagoga, psychologa, terapeuty, coacha, innych specjalistów, podstawowym zadaniem jest udzielanie wsparcia zainteresowanemu we wszystkich stadiach powstawania problemów oraz w podejmowaniu działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych.

Newsletter