Projekty

800px-POL_Zduńska_Wola_COA.svg
Fundacja Przystań z Nami przy współpracy z Urzędem Miasta Zduńska Wola realizuje zadania publiczne pod nazwą:

 1. „Wspieranie działań edukacyjnych, terapeutyczno- szkoleniowych i psychologicznych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży.”
 2. „Wspieranie działań edukacyjnych, rekreacyjno-ruchowych, terapeutyczno – psychologicznych na rzecz osób borykających się z problemami wynikającymi ze złych nawyków żywieniowych oraz braku aktywności fizycznej.”

Specjaliści realizujący zadania:

 1. Banasiewicz Marzena – instruktor terapii uzależnień, instruktor tańca oraz symboliki ruchu
 2. Jaroch Lidia – pedagog, edukator dorosłych, trener rozwoju osobowości terapeuta IAS, doradca zawodowy, psychoterapeuta w akredytacji PARPA
 3. Królikowski Kamil – trener rozwoju osobowości, psychodietetyk, instruktor rekreacji ruchowej, trener personalny oraz crossfit
 4. Szubska Daria – trener rozwoju osobowości, instruktor terapii zajęciowej, instruktor pilates, instruktor nordic walking i dietetyki

W ramach realizacji projektów Fundacja Przystań z Nami oferuje dla mieszkańców miasta Zduńska Wola bezpłatną pomoc w zakresie:

 1. wsparcia indywidualnego,
 2. wsparcia grupowego,
 3. wsparcia rodziny,
 4. doradztwa zawodowego,
 5. konsultacji dietetycznych,
 6. zajęć ruchowych,
 7. wsparcia internetowego SKYPE.

Rejestracja telefoniczna:
Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00-16:00
pod numerem telefonu +48 605 604 777

Newsletter