Szkolenia

 

Odpłatne szkolenia dla Pedagogów oferowane przez Fundację Przystań z Nami:

1. Cyberzagrożenia – zadbaj o bezpieczeństwo uczniów w Internecie.

Szkolenie w zakresie:
– problematyki bezpieczeństwa w Internecie,
– rozpoznawania oraz przeciwdziałania cyberzagrożeniom,
– bycia bezpiecznym użytkownikiem Internetu oraz kształtowania takiej postawy u innych.
Szczegóły szkolenia

2. Praca z młodzieżą w kontekście Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Szkolenie w zakresie:
– prawnych uwarunkowań postępowania w sprawach nieletnich,
– pracy z młodzieżą w szkole w kontekście zapisów Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Szczegóły szkolenia

3. Dopalacze, narkotyki, środki psychoaktywne, napoje energetyczne w kontekście odpowiedzialności prawnej i wpływu na zachowania młodzieży.

Szkolenie w zakresie:
– specyfiki zażywania różnorodnych środków psychoaktywnych przez młodzież,
– rozpoznawania zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi,
– praktycznego realizowania zadań diagnostycznych, pomocowych profilaktycznych związanych ze zjawiskiem zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych
Szczegóły szkolenia

4. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w kontekście współpracy szkoły z policją.

Szkolenie w zakresie:
– problematyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,
– praktycznego realizowania zadań diagnostycznych, pomocowych oraz profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży,
– efektywnego podejmowania współpracy międzyinstytucjonalnej.
Szczegóły szkolenia

5. Przemoc rówieśnicza.

Szkolenie w zakresie:
– problematyki przemocy rówieśniczej,
– praktycznego realizowania zadań diagnostycznych, pomocowych oraz profilaktycznych związanych ze zjawiskiem przemocy rówieśniczej
Szczegóły szkolenia

* Przy jednoczesnym zamówieniu większej ilości szkoleń z naszej oferty otrzymują Państwo 10% zniżki na każde następne szkolenie.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do kontaktu
Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko / Szkoła

Telefon

Adres email

Napisz do nas


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu komunikacji.

– Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Przystań z Nami z siedzibą w Zduńskiej Woli, Czechy 88E
– Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kontaktu z Państwem.
– Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie podjęcie niezbędnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub uzasadniony prawnie interes Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
– Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Newsletter