Terapia indywidualna - rozwiązywanie trudności osobistych, leczenie zaburzeń, rozwój, pomoc w radzeniu sobie ze stresem, traumą, złością, agresją, lękami, nerwicami, niskim poczuciem własnej wartości, budowaniu i utrzymywaniu poprawnych relacji.

Grupa wsparcia - metoda grupowego rozwiązywania problemów, oparta na doświadczeniach członków grupy, empatycznym zrozumieniu osób o podobnych trudnościach.

Doradztwo zawodowe - metoda wsparcia mająca na celu lepsze zrozumienie siebie, środowiska pracy, ocenę własnych predyspozycji, wybór lub zmianę zatrudnienia dostosowanego do właściwego przystosowania zawodowego.

Interwencja w kryzysie - metoda pomocy w radzeniu sobie z nieoczkiwanym wydarzeniem, niepewnością, napięciem, zagrożeniem, stresem gdzie w celu przezwyciężenia trudności potrzebna jest niemal natychmiastowa reakcja dla odzyskania równowagi.

Konsultacja dietetyczne - polegająca na przeprowadzeniu wywiadu żywieniowego na podstawie, którego dokonywana ja analiza stylu żywienia oraz przedstawiane zalecenia dietetyczne.

Zajęcia ruchowe - metoda mająca na celu wdrożenie programów aktywności fizycznej, prowadzenie zajęć bezpośrednich dla osób borykających się z problemami wynikającymi ze złego żywienia oraz braku aktywności jak również jako metoda rozładowania napięć tj. wsparcie procesu terapeutycznego.

Wsparcie online, konsultacja online,  psychoterapia online - metoda pomocy, wsparcia, konsultacja, terapia lub interwencja prowadzona na odległość za pośrednictwem komunikatora SKYPE lub MESSENGER.

Grupa Wsparcia online, KLUB DDA/DDD - metoda internetowego całodobowego wsparcia, oparta na doświadczeniach członków grupy, moderowana przez specjalistów, moderatorów oraz administratorów grupy, którzy dbają o to aby dyskusje były zgodne z regulaminem.

Rejestrowanie nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Resetuj hasło