PROJEKTY:

Działania Fundacji Przystań z Nami z siedzibą w Zduńskiej Woli w ramach realizowanych projektów przy współpracy z Urzędem Miasta Zduńska Wola są bezpłatne dla wszystkich beneficjentów zadania. W celu uzyskania większej informacji na temat oferty skierowanej do mieszkańców miasta Zduńska Wola prosimy o kontakt telefoniczny. 

Rejestracja telefoniczna i informacje:  +48 605 604 777 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00)

ROK 2021

Zadanie w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. w Zduńskiej Woli pod nazwą „Wspieranie działań edukacyjnych, rekreacyjno-ruchowych, terapeutyczno-psychologicznych na rzecz osób borykających się z problemami wynikającymi ze złych nawyków żywieniowych oraz braku aktywności ruchowej”

Zadanie w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. w Zduńskiej Woli pod nazwą „Wspieranie działań edukacyjnych, terapeutyczno-szkoleniowych i psychologicznych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin w tym dzieci i młodzieży”

Zadanie w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023 r. w Zduńskiej Woli pod nazwą „Akademia Liderów Rodziny” – działania edukacyjne, terapeutyczno-szkoleniowe na rzecz rodziców dzieci z problemami wychowawczymi”

ROK 2020

Zadanie w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. w Zduńskiej Woli pod nazwą „Wspieranie działań edukacyjnych, rekreacyjno-ruchowych, terapeutyczno-psychologicznych na rzecz osób borykających się z problemami wynikającymi ze złych nawyków żywieniowych oraz braku aktywności ruchowej”

Zadanie w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. w Zduńskiej Woli pod nazwą „Wspieranie działań edukacyjnych, terapeutyczno-szkoleniowych i psychologicznych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin w tym dzieci i młodzieży”

Zadanie w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 r. w Zduńskiej Woli pod nazwą „Akademia Liderów Rodziny” – działania edukacyjne, terapeutyczno-szkoleniowe na rzecz rodziców dzieci z problemami wychowawczymi”

Turystyczny Rajd samochodowy „I pętla sieradzko zduńskowolska” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zduńska Wola – promocja bezpiecznego poruszania się na drodze, krzewienie idei życia bez nałogów oraz rodzinnego aktywnego wypoczynku, promocja miasta, edukacja. 

Seniorzy na Orliki wsparcie projektu poprzez prowadzenie wykładów tematycznych.

ROK 2019

Zadanie w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. w Zduńskiej Woli pod nazwą „Wspieranie działań edukacyjnych, rekreacyjno-ruchowych, terapeutyczno-psychologicznych na rzecz osób borykających się z problemami wynikającymi ze złych nawyków żywieniowych oraz braku aktywności ruchowej”

Zadanie w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. w Zduńskiej Woli pod nazwą „Wspieranie działań edukacyjnych, terapeutyczno-szkoleniowych i psychologicznych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin w tym dzieci i młodzieży”

Turystyczny Rajd samochodowy „II pętla zduńskowolsko sieradzka” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zduńska Wola – promocja bezpiecznego poruszania się na drodze, krzewienie idei życia bez nałogów oraz rodzinnego aktywnego wypoczynku, promocja miasta, edukacja. 

Spływ kajakowy jako promocja aktywnego wypoczynku, integracji, promocja regionu. 

ROK 2018

Zadanie w zakresie zdrowia publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla mieszkańców miasta Zduńska Wola pod nazwą „Wspieranie działań edukacyjnych, terapeutyczno-szkoleniowych i psychologicznych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin w tym dzieci i młodzieży”

Rejestrowanie nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Resetuj hasło